Ubezpieczenie

Pomożemy Państwu znaleźć również odpowiedni pakiet ubezpieczenia. Przedstawimy Państwu najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia i ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.

Oprócz obowiązkowego w Polsce ubezpieczenia OC, mogą Państwo dokupić również:

  • Minicasco: ubezpieczenie to można sklasyfikować jako okrojone autocasco. Polisa tego typu najczęściej chroni tylko przed wymienionymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia zdarzeniami [nie jest tak kompleksowe jak AC]. Najczęściej ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody całkowite, czyli takie, których koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu, uszkodzenia wynikające z pożaru [rzadziej wynikające z innych żywiołów] i kradzieży. Najczęściej z odpowiedzialności wyłącza się szkody wynikające ze zderzenia z innym pojazdem czy nieruchomościami.
  • Autocasco [AC]: dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Ze względu na dobrowolny charakter tego ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia autocasco z większym lub szerszym zakresem ubezpieczenia, co ma wpływ na wysokość składki. Podejmując decyzję o wyborze autocasco, należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później porównywać koszty. W przypadku przystępowania do umowy ubezpieczenia autocasco należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres udzielonej ochrony, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz obowiązki ubezpieczającego.
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków [NNW]: wypadek komunikacyjny to nie tylko uszkodzenie mienia, ale często także problemy zdrowotne: kierowcy i pasażera. Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę pieniędzy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci oraz zwrot kosztów leczenia [w tym rehabilitacji]. Zakres jego ochrony zależy od rodzaju umowy i towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli Ty lub Twoi pasażerowie ucierpicie w wypadku spowodowanym przez innego kierowcę, skorzystacie z ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC sprawcy. Jeśli to Ty spowodujesz wypadek, to zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2008 roku, Twoi pasażerowie mają prawo do odszkodowania z Twojego OC. Niestety, odszkodowanie nie przysługuje Tobie. W takiej sytuacji przyda się NNW, które chroni Twoje życie i zdrowie, niezależnie od tego, kto był sprawcą wypadku.
  • Assistance: dobrowolne ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie pomocy technicznej, medycznej, informacyjnej. Usługi assistance zazwyczaj są rozszerzeniem pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego, turystycznego i mieszkaniowego. Assistance zapewnia pomoc w różnych sytuacjach życiowych np. gdy staniesz w polu, bo skończyło Ci się paliwo, gdy zatrzaśniesz kluczyki w samochodzie, gdy trzeba uruchomić akumulator na mrozie, wymienić pękniętą oponę, odholować auto do warsztatu itp. Assistance komunikacyjny dotyczy zdarzeń komunikacyjnych i w razie awarii czy wypadku pozwala uzyskać informacje o lokalizacji najbliższego serwisu a także pomoc np. przy naprawach na miejscu zdarzenia, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu powrotu itp.
  • Auto Szyba: pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej szyby [czołowej/bocznej/tylnej], bez utraty zniżek AC.

Brak komentarzy.

Leave a reply

You must be Zalogowany Zostaw komentarz.